VRIJWILLIGERS

Zonder vrijwilligers kan de club niet draaien. We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen.
Meld je aan via vrijwilligers@fc-purmerend.nl.
AFTRAP 1E SUPER D TOERNOOI DOOR DON BIJL
Aftrap 1e SUPER D toernooi door Don Bijl

MEDEDELINGEN BESTUUR

Werkzaamheden op ons complex

In de komende maanden zullen er diverse werkzaamheden op ons complex gaan plaatsvinden:

 

  • Begin juni start de bouw van 4 extra kleedkamers en opslagruimte aan de noordkant van ons clubgebouw. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf T. Jonkers. Voor aanvang van het nieuwe seizoen moet de nieuwbouw worden opgeleverd.
  • Tussen ons clubgebouw en het kunstgras E-veld zal een trapveldje, met name voor onze jeugd, worden aangelegd door Yalp. Het bedrijf is hierin gespecialiseerd. Het kunstgrasveldje zal een afmeting hebben van ongeveer 10x20 meter en is multifunctioneel. Voor de financiering van de uitbouw en de aanleg van het Yalp trapveld heeft onze vereniging een subsidie gekregen van onze gemeente  en is een gift toegezegd door het VSB Fonds. In de begroting is een bedrag opgenomen aan zelfwerkzaamheid (voorwaarde voor het verkrijgen van een gift van het VSB Fonds). Wij roepen vrijwilligers op, om in de zomervakantieperiode mee te helpen bij de afwerking. U kunt zich hiervoor aanmelden bij ons bestuurslid Algemene Zaken, Koos Groot.
  • Tevens wordt begin juni in opdracht van SPURD begonnen met het vervangen van de kunstgras toplaag van het D-veld. De nieuwe, inmiddels uitgekozen, kunstgrasmat is van topkwaliteit. Bovendien zal SPURD diverse renovatiewerkzaamheden laten uitvoeren, zodat dit veld er weer als nieuw zal gaan uitzien.

 

Zowel onze gemeente als het bestuur van het VSB Fonds zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons complex.

 

Ook is dank verschuldigd aan SPURD voor hun rol in deze ontwikkeling.

 

Het Bestuur
 

Hoofdtrainer Zondag 1

Eind februari is het bestuur met de trainer van onze Zondag 1, Peter Lek, overeengekomen dat hij voor het seizoen 2014-2015 hoofdtrainer zal zijn van de zondagselectie van FC Purmerend.

Wij wensen hem veel succes.

 


Het Bestuur

 

Externe scouting

Afgelopen woensdag 12 maart hebben de voorzitters van FC Purmerend, VPV Purmersteijn en VV Wherevogels een overeenkomst getekend, waarin de spelregels t.a.v. externe scouting zijn vastgelegd.

De betreffende functionarissen binnen de club zullen over de inhoud van de overeenkomst worden geïnformeerd.


Mochten er naar aanleiding van deze overeenkomst vragen zijn, neem dan gerust
contact op met één van de ondertekenaars.

 

  • Wim Buts, voorzitter VV Wherevogels
  • Remco Mol, voorzitter VPV Purmersteijn
  • Erik Kammeijer, voorzitter FC Purmerend

 

DRINGEND GEVRAAGD: Gastvrouwen/-heren
Een van de belangrijkste vrijwilligersfuncties op de wedstrijddagen is die van
gastvrouw/gastheer (ook wel bestuursdienst genaamd).

Deze man/vrouw treedt op  als vertegenwoordiger van de vereniging naar scheidsrechters, KNVB-functionarissen, leiders of aanvoerders van zowel tegenstander als de eigen  teams. Op zich geen ingewikkelde taak maar wel van groot belang voor het goede  verloop van de wedstrijddagen en een visitekaartje van de FC tegenover onze  gasten. 


Wat vragen we?
Elke maand in het weekend een bestuursdienst draaien voor een dagdeel, oftewel een ochtend of middag op zaterdag of zondag. Op de betreffende wedstrijddag ben je voor iedereen het aanspreekpunt van de FC.

Je wordt een maand van tevoren  ingeroosterd en daarbij wordt rekening met de voorkeuren die je hebt  opgegeven.


Momenteel zijn er twaalf mensen die deze functie vervullen, maar om iedereen maximaal eenmaal in de maand te kunnen inroosteren, komen we zo'n zes tot acht mensen tekort. 


Als bestuur doen we een dringend beroep op alle (meerderjarige) leden, (groot)ouders of familie en/of bekenden om zich voor deze functie beschikbaar te stellen. Help ons de FC op wedstrijddagen een duidelijk gezicht te geven!


Voor meer informatie mail of bel met Koos Groot:

algemenezaken@fc-purmerend.nl

tel.  06-55695451
  
Opzeggen lidmaatschap

Het gebeurt regelmatig dat het lidmaatschap mondeling wordt opgezegd bij leiders, trainers en overige functionarissen van de vereniging. Dit is niet de juiste manier. Deze wijze van jet beëindigen van het lidmaatschap wordt dan ook niet geaccepteerd.

 

Verder willen wij u er op wijzen dat het lidmaatschap aangegaan wordt voor de periode van 1 juli tot 30 juni.

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Bij tussentijds opzeggen zal er geen teruggave van de contributie plaatsvinden.

 

Volgens art. 8 van het huishoudelijk reglement dient dit schriftelijk te gebeuren. U kunt het lidmaatschap van uw kind of van u zelf dus alleen via een brief aan FC Purmerend, Postbus 344, 1440 AH Purmerend. In deze moderne tijd is het ook toegestaan een mail aan  ledenadministratie@fc-purmerend.nl  te sturen. Het lidmaatschap zal dan beëindigd worden op 30 juni van het dan lopende verenigingsjaar.

 

Het bestuur verzoekt u met het bovenstaande rekening te houden.

 

 

Namens het bestuur,

Fons Verdurmen, secretaris

 

Contributies 2013-'14

Het Bestuur heeft besloten de contributies niet te verhogen.De verplichte solidariteitsheffing van €. 10,= wordt alleen
het komende seizoen nog in rekening gebracht.Voor het seizoen 2013-2014 gelden de volgende
contributiebedragen:
  

 


 

Senioren                                                       
 


 

 

€.
  220,=


 

 

A-jeugd                                                           


 

 

€.
  200,=


 

 

B-jeugd                                                          
 


 

 

€.
  170,=


 

 

C-jeugd                                                          
 


 

 

€.
  160,=


 

 

D-jeugd                                                         


 

 

€.
  150,=


 

 

E-jeugd                                                          
 


 

 

€.
  140,=


 

 

F-jeugd                                                          
 


 

 

€.
  110,=


 

 

Kabouters                                                
       


 

 

€.  80,=


 

 

Selectietoeslag                                            


 

 

€.  40,=


 

 

Zaalvoetbal  senioren                                 


 

 

€.
  120,=


 

 

Zaalvoetbal  jeugd                                       


 

 

€.  74,=


 

 

Administratiekosten bij niet verstrekken
  incassomachtiging  €. 2,50


 

 

 


  

 

Begin juli worden alle contributiefacturen verstuurd,
inclusief de machtigingen voor automatische afschrijving.


Automatische afschrijving van contributie éénmalig of in 3
termijnen:

Éénmalig

  • Eind juli

In 3 termijnen

  • 1e termijn : eind juli                                                      
  • 2e termijn : september
  • 3e termijn : november

Indien er géén gebruik wordt gemaakt van automatische
afschrijving dient de betaling vóór

 

1 september 2013 betaald te zijn!!

Sancties:

Eénmalige betalingen niet ontvangen op 1 oktober : aanmaning + speelverbod

               
Betaling niet ontvangen op 1 januari : inschakeling incassobureau
+voordracht royement

            
Termijnbetalingen niet geheel ontvangen op 1 januari :
aanmaning +
speelverbod.

            
Termijnbetalingen niet geheel ontvangen op 1 februari :
inschakeling
incassobureau + voordracht royementWelkom bij FC Purmerend

Welkom op de website van FC Purmerend , de grootste voetbalvereniging van Purmerend met ruim 1000 leden.

 

 

kantinedienst1

  
KANTINEDIENSTEN t/m 13 april:
    

Dag

 Tijd

Team Bezetting

Bezetting

Zaterdag 22 maart 08.00-13.00 uur Ouders F7 4 personen/Jeroen
  12.45-18.00 uur Vrouwen 1 4 personen/Daphne
Zondag 23 maart 09.00-13.00 uur Ouders E7 4 personen/Ronald van Diepen
  12.45-18.00 uur Ouders MD2  4 personen/Sandra, Mirjam
Zaterdag 29 maart 08.00-13.00 uur Ouders C1 zat  4 personen/Ton van Esveld
  12.45-18.00 uur Ouders MD2 4 personen/Edwin Jacobs
Zondag 30 maart 09.00-13.00 uur Ouders D11 4 personen/Dennis Kout
  12.45-18.00 uur Ouders E3 4 personen/Claudia
Zaterdag 5 april 08.00-13.00 uur Zondag 3 4 personen/Jeroen Kok
  12.45-18.00 uur Zondag 6 4 personen/Annemarie
Zondag 6 april 09.00-13.00 uur Ouders F6 4 personen/Yvonne van Diepen
  12.45-18.00 uur Ouders E6 4 personen/Nicole Patricio
Zaterdag 12 april 08.00-13.00 uur Ouders D7 4 personen/Anita, Danielle
  12.45-18.00 uur Ouders MF1 4 personen/Johan, Sandra, John
Zondag 13 april 09.00-13.00 uur Ouders F5 4 personen/Barbara Bolte
  12.45-18.00 uur Ouders MC2 4 personen/Johan, Sandra, John

 

 

++++++++++ 

 

 

Horeca-ervaring en tijd over?

Of gewoon zin om een gezellig team enthousiaste mensen te helpen onze spelers en speelsters een gezellige kantine te bieden voor en na de wedstrijden?

Dan zoeken wij U!!!

 

Lees hier verder.

 

 

++++++++++

    

 

KLAVERJASSEN: 

We gaan weer klaverjassen op vrijdag 4 april 2014, aanvang 20.00 uur, s.v.p. aanwezig om 19.45 uur. Tot de 4de!

 

klaverjas 

++++++++++

 

 

 

KANTINEBEZETTING

Het zal een ieder al eens zijn opgevallen dat de kantine vaak open is, maar niet vaak genoeg... te wijten aan een gebrek aan vrijwilligers. Bestuur en kantine-commissie hebben hierom de koppen bij elkaar gestoken en dit heeft een goed werkbaar initiatief opgeleverd. Vrijwilligers voor kantinedienst zullen worden "geleverd" door de divers voetbalteams, van pupillen tot aan senioren. Vanzelfsprekend betekent dit dat de ouders deze diensten invullen daar waar de leeftijd jonger dan 16 is. De aanpak komt er op neer dat we per team maximaal 2 maal per jaar 4 personen inzetten voor een dagdeel (niet de hele dag dus!). 

De kantine-commissie en planning zorgen voor de inplanning van de teams, de teams zelf zorgen voor het invullen van de "poppetjes". Let wel, bij ziekte of i.d. moet het team zelf voor vervanging zorgen. Vanzelfsprekend zal er altijd vaste kantine-bezetting aanwezig zijn voor de begeleiding, bij opening en sluiting, etc.

Bedankt voor het begrip en inzet tijdens dit seizoen. De club kan het gebruiken!

 

++++++++++

 

Sinds 1999 is FC Purmerend (http://www.fc-purmerend.nl/ ) on-line, augustus 2004 werd een geheel nieuwe website ontwikkeld en in gebruik genomen. De site probeert communicatie en interactie te stimuleren tussen de vereniging, de leden en bezoekers van de site. Via diverse formulieren kan men zich o.a. aanmelden als lid, foto's versturen etc.

 

In 2007 was het opnieuw wenselijk de website te "verversen". De huidige website is per 1 september 2007 de vervanger van de toch al erg goed bezochte vorige editie.

Deze internet-pagina is ontworpen en gebouwd voor en door FC Purmerend-leden. Met de nieuwste technieken die er momenteel voorhanden zijn is de site nog steeds toekomstvast. Onze speciale dank gaat uit naar de supervrijwilligers Simon Zeeman (web ontwikkelaar) en Niels Slegt (web designer).

Men kan, zonder tussenkomst van een webmeester, via een geautoriseerd (kader)lid inhoud "uploaden".
Daarnaast is er voldoende ruimte om vanuit de business club commerciële uitingen van sponsoren op te nemen.

Januari 2010 heeft het clubblad opgehouden te bestaan, en is alle informatie (en meer) beschikbaar via de website

Alle kaderleden kunnen een autorisatie krijgen om zelf ‘content' te plaatsen.
Voor leden die vanaf nu kopij willen aanleveren voor de website/-clubblad blijft het uiteraard ook mogelijk dit te mailen naar de redactie (redactieclubblad@fc-purmerend.nl ).

Voor nu is het erg leuk om van elk team een actuele foto te ontvangen! Stuur deze s.v.p. snel naar de redactie.

Elk team/afdeling heeft een unieke plek op de site, deze wordt onderhouden door de wedstrijdsecretaris/teamleider. Deze autorisatie is overdraagbaar, dit in geval de functionaris zelf geen mogelijkheden heeft deze taak te vervullen.

Wij wensen u veel leesplezier en zijn reuze benieuwd naar uw reacties.

Met sportieve en vriendelijke groeten van het FC Purmerend internet-team,

Erik Stut, Frits Nicolai en Sander LochtenbergSPONSORS

ZONDAG 1

FC Purmerend Zondag 1

Zondag 06 april

VITESSE'22 1
-
FC PURMEREND 1

Aanvang 14:00 uur
DEEN Soepporter

IN THE SPOTLIGHT

FC Purmerend F1

FC Purmerend F1
FC Purmerend F1 (2013-2014)