Cookie beleid FC Purmerend

De website van FC Purmerend is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Football Club Purmerend, gevestigd te Purmerend, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624561, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected].

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke     persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn    

Ontvangers

 

Onderzoeken   of u lid
  kan worden

 

en

 

het uitvoeren   van de lidmaatschapsovereen-
  komst.

 •   Voornaam
 •   Achternaam
 •   Geboortedatum
 •   Geslacht
 •   Adres (straat+huisnr)
 •   Postcode en woonplaats
 •   Telefoonnummer
 •   Mobiel nummer
 •   E-mail adres
 •   Rekeningnummer (IBAN) 

Uitvoering   van de overeenkomst

Indien u lid   wordt gedurende de looptijd van de   overeenkomst. Indien u geen lid   wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk   verwijderd binnen 6   maanden

-   Leden-administratie inclusief Contributieafdeling

- Bestuur

- Wedstrijd-secretarissen,   trainers/leiders

- ClubCollect   (Verwerkings-overeenkomst wordt overeengekomen)

Administratie

 •   Relatienr/KNVB         nr
 •   Voornaam
 •   Achternaam
 •   Voorletters
 •   Roepnaam
 •   Geslacht
 •   Geb       datum
 •   Leeftijd
 •   Adres         (straat+huisnr)
 •   Postcode         en woonplaats
 •   Land
 •   Telefoon
 •   Mobiel
 •   E-mail
 •   2e E-mail
 •   Telefoon ouder/verzorger 1
 •   Telefoon ouder/verzorger 2
 •   E-mail ouder/verzorger1
 •   E-mail                ouder/verzorger 2
 •   Bankrek nr

Uitvoering   van de overeenkomst, inclusief   inschrijving als bondslid bij de KNVB   en opname in de ledenadmini- stratie   van de KNVB.  

Gedurende de   looptijd van de overeenkomst en tot   2 jaar daarna, daarna alleen in de   financiële administratie voor 7 jaar.

 •     Penningmeester
 •     Leden-administratie
 •     Wedstrijd-secretarissen,   Leiders/Trainers
 •     Voetbal Technische Commissies
 •     Sportlink (leden-administratie)

Innen     Contributies

 •   Relatienr/KNVB   nr
 •   Voornaam
 •   Achternaam
 •   E-mailadres
 •   Mobiel     nummer
 •   Adres     (straat+huisnr)
 •   Postcode     en   woonplaats
 •   Landcode
 •   Bankrekeningnummer   

Uitvoering   van de overeenkomst.

Zolang als   men aangemeld is.

 •     ClubCollect   (Verwerkings-overeenkomst wordt   overeengekomen)

Versturen   digitale berichten, waaronder   nieuwsbrief tbv niet-commerciële   doeleinden, maar algemeen informatief

 •   Voornaam
 •   Achternaam
 •   E-mailadres

 

Uitvoering   van de overeenkomst. De nieuwsbrief   bevat primair alleen algemene   informatie.

Zolang als   men aangemeld is. Leden kunnen   zichzelf uitschrijven indien gewenst.

 

 •     Bestuur
 •     Diverse Commissies
 •     Leden

Versturen   digitale berichten, waaronder   nieuwsbrief tbv beperkte commerciële   doeleinden namens sponsors of sport   gerelateerde partners van FC Purmerend

 •   Voornaam
 •   Achternaam
 •   E-mailadres

 

Toestemming   (middels ALV).

Informatie is   beperkt tot gelimiteerde commerciële   berichtgeving, waarbij bij   aanschaf een deel van de aankoop ten goede komt   aan de vereniging,   zoals (maar niet gelimiteerd) Grote Club Actie, Club van   50,   Vriendenloterij, aankoop voetbalkleding, incl tenue, via web-shop bij     kledingleverancier)

Zolang als   men aangemeld is. Leden kunnen   zichzelf uitschrijven indien gewenst.

 

 •     Bestuur
 •     Diverse Commissies
 •     Leden

 

Ter   benadering na beëindiging lidmaatschap.   Bijvoorbeeld voor een reünie   of bijzondere gebeurtenis.

 •   Voornaam
 •   Achternaam
 •   Adres
 •   Telefoonnummer
 •   Mobiel   nummer
 •   E-mailadres

Uitvoering   van de overeenkomst

(middels ALV)

Zolang als de   toestemming niet is ingetrokken.

 •     Leden

 

Team   communicatie (informatie m.b.t. verzamelen,   wel/niet doorgaan   trainingen/wed-strijden, etc) en delen van algemene     verenigingsinformatie Commerciele doeleinden niet toegestaan.

 •   Voornaam   Lid
 •   Achternaam   Lid
 •   E-mailadres   Lid
 •   Telefoonnummer   Lid
 •     Mobiel nummer   Lid
 •   Voornaam   Ouder(s)/Verzorger(s)
 •   Achternaam   Ouder(s)/Verzorger(s)
 •   E-mailadres   Ouder(s)/Verzorger(s)
 •   Telefoonnummer     Ouder(s)/Verzorger(s)
 •   Mobiel   nummer   Ouder(s)/Verzorger(s)

Uitvoering   van de overeenkomst

Zolang als de   toestemming niet is ingetrokken.

 • Trainers/leiders
 • Wedstrijd-secretarissen
 • Voetbal-technische Commissie
 • Leden

Online website registratie & vrijwilligers   registratie

 •   Voornaam Lid
 •   Achternaam Lid
 •   Geboortedatum
 •   E-mailadres Lid
 •   Link naar actief Lid   (voornaam/achternaam en geboortedatum)
 •   Expertise

Uitvoering van de overeenkomst. Statuten   en huishoudelijk regelment voorschrijft uitvoering vrijwilligersfunctie of   een of meerder veprlichte taken

Zolang als de   toestemming niet is ingetrokken.
  Lid kan zelf uitschrijven (na einde lidmaatschap)

 • Leden / vrijwilligers
 • vrijwilligers-coördinator
 • Ledenadministratie

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 Bij je registratie als lid de Vereniging geef je toestemming voor het publiceren van je naam en foto’s op de website van de Vereniging, bijvoorbeeld bij het presenteren van je team of in wedstrijdverslagen. Indien je niet akkoord gaat met het publiceren van de foto, kun je hiertegen bezwaar maken (zie alinea Inzage, correct en verwijdering van persoonsgegevens).

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Secretaris FC Purmerend (zie website)

E-mail:                          [email protected]

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!