Taakomschrijving Vrijwilligersfuncties

Taakomschrijving Vrijwilligersfuncties

Overzicht is nog niet helemaal gereed, meer functies en/of details zullen worden toegevoegd. Suggesties/opmerkingen/correcties zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar vrijwilligers@fc-purmerend.nl. 

Vrijwilligers-

functie

Taakomschrijving

(onder andere)

Verwachte Competenties

Verwachte tijdsbesteding

Bestuur/

Voorzitter

(Vacature)

§  toezicht houden op bestuur beleid van de vereniging (samen met overige bestuursleden)

§  voorzitten/leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen

§  vertegenwoordigen van vereniging bij externe partijen zoals gemeente/Spurd/regionaal voetbaloverleg met andere verenigingen/Stichting Kinderopvang (huur deel kantine) 

§  enige bestuurlijke ervaring

§  affiniteit met voetbal

§  cijfermatig inzicht

§  Communicatief vaardig

§  plannen en organiseren

§  bestuur vergadert ca 1x in de 2 a 3 weken

§  extern overleg ca 1x per maand

§  (regelmatig) aanwezigheid bij heren selectieteams wedstrijden op zondag en vrouwen selectieteams wedstrijden op zaterdag

Bestuur/

Secretaris

(Vacature)

§  voorbereiden/notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen, inclusief jaarverslagen

§  contactpersoon naar de KNVB m.b.t. algemeen beleid

§  Vergezellen van voorzitter bij extern overleg

§  organiserend vermogen

§  communicatief vaardig

§  plannen en organiseren

§  bestuur vergadert ca 1x in de 2 a 3 weken

§  extern overleg ca 1x per maand

Bestuur/

Penningmeester

(Vacature)

§  toezicht houden op financieel beleid/liquiditeitspositie vereniging

§  opstellen van financieel jaarverslag

§  jaarlijks budget opstellen per afdeling (samen met overige bestuursleden)

§  cijfermatig inzicht

§  financiele  ervaring/opleiding

§  (enige) ervaring met opstellen financieel verslagen

§  communicatief vaardig

§  plannen en organiseren

§  bestuur vergadert ca 1x in de 2 a 3 weken

§  gemiddeld een/twee avonden per week tijdsbesteding aan administratie/controle

 

Bestuur/

Bestuurslid Jeugd

(Vacature)

§  opstellen en toezicht houden op algemeen beleid van alle jeugdteams (technisch beleid van jeugdselectie teams ligt bij Commissie Voetbal Technische Zaken)

§  verantwoordelijk voor jeugd budget (en besteding/vaststelling daarvan)

§  voorzitter/leiden van vergaderingen van de van commissie jeugdbestuur

§  aanspreekpunt (samen met de diverse wedstrijdsecretarissen) voor niet-selectieteam trainers

§  enige bestuurlijke ervaring

§  affiniteit met voetbal

§  communicatief vaardig

§  plannen en organiseren

 

§  bestuur vergadert ca 1x in de 2 a 3 weken

§  jeugdbestuur vergaderingen ca 1x per maand

§  algemene tijdsbesteding 1 avond in de week

§  in het weekend regelmatig zichtbaar bij diverse jeugdwedstrijden

 

Bestuur/

Bestuurslid Vrouwen/

Meisjes

§  opstellen en toezicht houden op algemeen beleid van alle meiden jeugdteams en vrouwen senioren teams (technisch beleid ligt bij Commissie Voetbal Technische Zaken Vrouwen/Meidenafdeling)

§  verantwoordelijk voor budget vrouwen/meidenafdeling (en besteding/vaststelling daarvan)

§  voorzitter/leiden van vergaderingen van de van commissie vrouwen/meidenafdeling

§  enige bestuurlijke ervaring

§  affiniteit met voetbal

§  communicatief vaardig

§  plannen en organiseren

 

§  bestuur vergadert ca 1x in de 2 a 3 weken

§  jeugdbestuur vergaderingen ca 1x per maand

§  algemene tijdsbesteding 1 avond in de week

§  (regelmatig) aanwezigheid bij vrouwen selectieteam wedstrijden op zaterdag

 

Bestuur/

Bestuurslid Voetbal Technische Zaken (jongensjeugd)

§  opstellen en toezicht houden op technisch beleid van alle jongens jeugdselectie teams en heren senioren selectie teams

§  budget besteding/vaststelling i.o.m. bestuurslid jeugd

§  voorzitter/leiden van vergaderingen van de van commissie VTZ

§  aanspreekpunt (samen met technische coördinatoren) voor trainers selectieteams

 

§  enige bestuurlijke ervaring

§  affiniteit met voetbal

§  communicatief vaardig

§  plannen en organiseren

 

 

§  bestuur vergadert ca 1x in de 2 a 3 weken

§  VTZ vergaderingen ca 1x per maand

§  algemene tijdsbesteding 1 avond in de week

§  aan begin van seizoen en eind van seizoen neemt tijdsbesteding toe vanwege teamindelingen

§  aanwezigheid bij heren selectie teams op zondag

§  regelmatige aanwezigheid bij diverse jeugdwedstrijden (selectie en niet-selectie op zaterdag/zondag)

Bestuur/

Bestuurslid Horeca

§  verantwoordelijk voor budget horeca (inkoop/verkoop)

§  inkoop van kantinevoorraad

§  voorzitter/leiden van vergaderingen kantinecommissie

 

§  enige bestuurlijke ervaring

§  affiniteit met inkoop/verkoop

§  (enige) ervaring horeca dienstverlening

§  communicatief vaardig

§  plannen en organiseren

§  bestuur vergadert ca 1x in de 2 a 3 weken

§  kantinecommissie vergaderingen ca 1x per maand

§  inkoop/verkoop ca 1 avond in de week

§  (bij volledige bezetting kantinecommissie) ca 1x in de 4 a 6 weken kantinedienst

Bestuur/

Bestuurslid Algemene Zaken

(Vacature)

§  verantwoordelijk voor algemene zaken, waaronder onderhoud (inclusief schoonmaken) complex/gebouwen en  (voetbal) materialen

§  voorzitter/leiden van vergaderingen Algemene zaken

§  opstellen/onderhouden van meerjarig onderhoudsplan

§  verantwoordelijk voor budget algemene zaken (en besteding daarvan)

§  contactpersoon diverse leveranciers

§  enige bestuurlijke ervaring

§  enig technische inzicht

§  cijfermatig inzicht

§  plannen en organiseren

§  bestuur vergadert ca 1x in de 2 a 3 weken

§  commissie algemene zaken ca 1x per maand

§  maandagochtend schoonmaakploeg

§  periodieke aanwezigheid afhankelijk van noodzakelijk onderhoud en beschikbaarheid leveranciers

Voorzitter Voetbal Technische Zaken VMA

§  opstellen en toezicht houden op technisch beleid van alle jongens jeugdselectie teams en heren senioren selectie teams

§  budget besteding/vaststelling i.o.m. bestuurslid jeugd

§  voorzitter/leiden van vergaderingen van de van commissie VTZ

§  enige bestuurlijke ervaring

§  affiniteit met voetbal

§  communicatief vaardig

§  plannen en organiseren

§  VTZ VMA  vergaderingen ca 1x per maand

§  algemene tijdsbesteding 1 avond in de week

§  aan begin van seizoen en eind van seizoen neemt tijdsbesteding toe vanwege teamindelingen

§  aanwezigheid bij vrouwen selectie teams op zondag

§  regelmatige aanwezigheid bij diverse jeugdwedstrijden (selectie en niet-selectie op zaterdag/zondag)

Vrijwilligers

Coördinator

(ingevuld, maar hulp van 1 of 2 vrijwilligers is welkom)

§  contactpersoon voor alle vrijwilligers binnen de vereniging

§  aankaarten van knelpunten/verbeterpunten op vrijwilligersgebied naar bestuur

§  organiseren, samen met leden bestuur, van een vrijwilligersavond

§  inventariseren/mobiliseren van vrijwilligers binnen de vereniging

§  geen bestuursfunctie, maar heeft vaste uitnodiging om deel te nemen aan bestuursvergaderingen als toehoorder en/of vrijwilligerszaken op agenda te zetten

§  communicatief vaardig

§  daadkrachtig en overtuigingskracht

§   

§  bestuur vergadert ca 1x in de 2 a 3 weken

§  regelmatig overleg met vrijwilligers (gemiddeld 1 avond in 2 a 3 weken)

§  waar nodig aansluiten bij de diverse commissie-vergaderingen

§  nieuwe leden contacteren naar bijdrage vrijwilligersfunctie (ca 10/15 min per nieuw lid)

Lid Kantinecommissie

(Vacature)

§  kantinecommissie vergaderingen bijwonen

§  kantinedienst draaien, met als taak om:

§  kantine te openen/sluiten

§  kassa te openen/sluiten

§  de leden die de verplichte jaarlijkse kantinedienst draaien, te begeleiden

§  communicatief vaardig

§  dosis gezelligheid

 

§  kantinecommissie vergadert ca 1x per maand

§  1x in de 4 weken een ochtend of middag kantinedienst (mits commissie uit ca 32 leden zou bestaan)

 

Verplichte Vrijwilligersdienst/

Kantinedienst

§  alle leden die geen lid zijn van het bestuur, een commissie en/of geen andere vrijwilligerstaak uitvoert, is verplicht één van de verplichte vrijwilligerstaken uit te voeren is verplicht een vrijwilligerstaak uit te voeren

§  draaien van kantinedienst onder begeleiding van een kantinecommissielid

§  bardienst en/of keukendienst

§  geen teamtaak (meer), maar een individuele taak

§  vriendelijkheid

§  service met een lach

 

§  minimaal 1x (of 2x) per seizoen een dagdeel van 5 uur en een kwartier

 

Verplichte Vrijwilligersdienst/

Receptiedienst Volwassenen

§  alle leden die geen lid zijn van het bestuur, een commissie en/of geen andere vrijwilligerstaak uitvoert, is verplicht één van de verplichte vrijwilligerstaken uit te voeren is verplicht een vrijwilligerstaak uit te voeren

§  ontvangst van eigen teams en tegenstander bij de kleedkamers en verwijzen naar juiste kleedkamer en veld

§  klaarzetten van limonade of thee in de rust van de wedstrijden

§  zorgdragen dat cornervlaggen op velden zijn geplaatst en/of verwijderd worden

§  waar nodig sloten van kunstgrasdoelen open zijn

§  aansturen van de aangestelde O15 & O17 jeugdspelers tijden het vervullen van de Receptiedienst Jeugd

§  vriendelijkheid

§  service met een lach

 

§  minimaal 1x (of 2x) per seizoen een dagdeel van 5 uur en een kwartier

 

Verplichte Vrijwilligersdienst/

Bestuursdienst

§  alle leden die geen lid zijn van het bestuur, een commissie en/of geen andere vrijwilligerstaak uitvoert, is verplicht één van de verplichte vrijwilligerstaken uit te voeren is verplicht een vrijwilligerstaak uit te voeren

§  ontvangst van KNVB scheidsrechters

§  hulp bij verwerken uitslagen via wedstrijdzaken app

§  telefoon beantwoorden op de vereniging

§  bestuur/begeleiding van tegenstanders ontvangen bij selectie senioren teams

§  vriendelijkheid

§  service met een lach

 

§  minimaal 1x (of 2x) per seizoen een dagdeel van 5 uur en een kwartier

 

Wedstrijdsecretaris

§  contactpersoon naar/voor trainers m.b.t. verzetten wedstrijden via knvb of tegenstanders

§  bijhouden van up-to-date trainersbestand en ledenbestand per leeftijdscategorie (incl e-mail adressen en/of mobiele nummers)

§  1e contactpersoon naar nieuwe leden en coordineert start training en teamindelingen met trainer of VTZ (VMA)

§  doorgeven van algemene communicatie naar trainers/leiders vanuit bestuur of andere commissies bestemd voor trainers/leiders en/of de leden zelf

§  vriendelijkheid

§  service met een lach

§  communicatie sterk

§  plannen en organiseren

§  vooral vanuit huis 

§  start en einde van seizoen piekmomenten

§  gemiddeld een paar uur per week (voor in de avond)

……………..

 

 

 

……………..

 

 

 

……………..

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!